Cymorth ar Ochr y Ffordd Ar Alwad


Mae Cymorth ar Ochr y Ffordd Ar Alwad yn fath o wasanaeth ar ochr y ffordd nad oes angen aelodaeth na thanysgrifiadau blynyddol (tymor hir) arno. Mae Sparky Express yn darparu gwasanaethau cymorth ar ochr y ffordd ar alw yn unig! Rydym yn darparu cymorth ar ochr y ffordd i'r holl yrwyr sy'n sownd yn ein maes gwasanaeth ac angen un o'n gwasanaethau. Mae hyn yn cynnwys gyrwyr sy'n dod o dan gwmnïau cymorth mawr ar ochr y ffordd, ac sydd wedi defnyddio'r holl alwadau am ddim sydd wedi'u cynnwys yn eu cynlluniau, neu sydd heb amynedd i aros i'w darparwr cymorth ar ochr y ffordd gyrraedd a'u helpu.

Cymorth ar ochr y ffordd ar alw: nid oes angen aelodaeth! Ffoniwch Sparky Express.

Prisiau Ar Alwad Cymorth ar Ochr y Ffordd

Dyma restr brisiau ar gyfer cymorth ar ochr y ffordd ar-alw a ddarperir gan Sparky Express (mae'r prisiau mewn Dollars Canada, trethi yn ychwanegol):

Math o Wasanaeth Cymorth ar Ochr y Ffordd Cost
Hwb Batri $ 40
Cloi Car $ 40
Teiar fflat $ 60
Dosbarthu Tanwydd (10 litr yn gynwysedig) $ 50
Newid Teiars Tymhorol Gartref $ 50
Amnewid Batri $ 70
Retorque Olwyn $ 40
Cychwyn Neidio Tryc $ 60-$ 80
Cloi Tryc $ 60-$ 80

Sut i Ofyn am Gymorth ar Ochr y Ffordd Ar Alwad Gan Sparky Express

Mae dwy ffordd y gallwch ofyn am ein gwasanaethau cymorth ar ochr y ffordd:

  1. Dros y ffôn: ffoniwch (647) -819-0490 a rhowch eich lleoliad i ni, esboniwch sefyllfa'r car yn fyr a byddwn yn darparu ETA cywir i chi, fel eich bod chi'n gwybod yn union pa mor hir y bydd yn ei gymryd i ni gyrraedd chi.
  2. Ar-lein: Gallwch ddewis y gwasanaeth cymorth ar ochr y ffordd mae ei angen arnoch o'n dewislen uchaf, a chyflwyno'ch cais ar-lein yn syml. Mae'r broses hon yn cynhyrchu gorchymyn gwaith, nid oes rhaid i chi dalu unrhyw beth ar-lein, dim ond ar ôl i'r gwaith gael ei gwblhau, yn uniongyrchol i'ch technegydd yn bersonol, y mae unrhyw daliad yn ddyledus. Nid oes angen mewnbynnu unrhyw wybodaeth cerdyn credyd pan ofynnwch am unrhyw un o'n gwasanaethau cymorth ar ochr y ffordd ar-lein! Ar ôl i ni dderbyn y gorchymyn gwaith, byddwn hefyd yn eich galw i gadarnhau union amser cyrraedd ein technegydd ar y safle.

Ardal Gorchudd

Ar yr adeg hon, mae Sparky Express yn darparu gwasanaethau cymorth ar ochr y ffordd yn Toronto, Pickering, Ajax, Whitby, Oshawa a Markham, yn Ontario, Canada. Rydym yn ddarparwr cymorth lleol ar ochr y ffordd ar gyfer ardal Toronto GTA East. Cyfeiriwch at y map isod i gadarnhau eich bod wedi'ch lleoli yn ein maes gwasanaeth: