Cyfnewid Cyswllt


Mae ein rhaglen cyfnewid dolenni ar gael i'r rheini sydd â diddordeb mewn cyfnewid cysylltiadau dilynadwy â ni. Os oes gennych ddiddordeb mewn cysylltu allweddair o'n gwefan â'ch un chi, rhowch wybod i ni a'r cyfan a ofynnwn yw eich bod hefyd yn cysylltu allweddair o'n dewis o'ch gwefan â'n gwefan ni.

Mae ein tudalennau sydd ar gael ar gyfer dolenni allan (o'n gwefan i'ch un chi, ar ein Wiki Auto blog. Rydyn ni'n caru cysylltiadau cyfnewid â gwefannau a blogiau tebyg eraill, ac fel y dywedon ni uchod, rydyn ni'n cyfnewid "link for link".

Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfnewid cysylltiadau â ni, rhowch wybod i ni trwy e-bost, yn info@sparkyexpress.ca

Cheers!

Sparky